Thu Thủy Xuất Khẩu Lao Động Nhật Bản

Ngày thi
Giới tính
Ngành nghề
Làm thêm
Lương cơ bản
Chi tiết
 • 18/3/2019
  Nam
  Trồng dưa hấu
  >50h/tháng
  15.3 Man (31 triệu)
  18/3/2019
  Nữ
  Trồng dưa lưới
  >50h/tháng
  15.3 Man (31 triệu)
  18/3/2019
  Nữ
  Trồng dưa lưới
  >50h/tháng
  15.3 Man (31 triệu)
  18/3/2019
  Nam
  Trồng dưa hấu
  >50h/tháng
  15.3 Man (31 triệu)
  18/3/2019
  Nam
  Trồng dưa hấu
  >50h/tháng
  15.3 Man (31 triệu)
 • 18/3/2019
  Nam
  Trồng dưa hấu
  >50h/tháng
  15.3 Man (31 triệu)
  18/3/2019
  Nam
  Trồng dưa hấu
  >50h/tháng
  15.3 Man (31 triệu)
  18/3/2019
  Nam
  Trồng dưa hấu
  >50h/tháng
  15.3 Man (31 triệu)
  18/3/2019
  Nam
  Trồng dưa hấu
  >50h/tháng
  15.3 Man (31 triệu)
  18/3/2019
  Nam
  Trồng dưa hấu
  >50h/tháng
  15.3 Man (31 triệu)

THU THỦY XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG NHẬT BẢN

Địa chỉ:
Hotline: 
Giờ làm việc: 
Email:
Website: 


Copyright © 2019